2023/7. Völgyi Réka: A türelmi bárca

bárca

A 19. században a prostitúció reglementációja magával hozta a különböző bordélyokra és prostituáltakra vonatkozó szabályokat. Az egyik ilyen Magyarországon híres-hírhedt türelmi bárca volt, az az igazolvány, amivel a kéjnők igazolni tudták, hogy legálisan végzik a munkájukat és rendszeres orvosi felügyelet alatt állnak, vagyis nem szenvednek semmilyen fertőző betegségben. Ezeket a kéjnőknek minden esetben maguknál kellett tartaniuk, hogy igazolni tudják magukat. De mégis pontosan hogyan is nézett ki? Hogyan lehetett hozzá jutni? Miképpen változott az idők során a formája és külalakja? Milyen információk szerepeltek benne?

DOI: 10.56045/BLM.2023.7

A prostitúció, bár minden történelmi korszakban létezett ilyen vagy olyan formában, források hiányában nehezen megfogható jelenség. Kivételt képez a 19. századi története, egyrészt a társadalmi változások, másrészt a szexuális szokások átalakulása miatt. A prostitúció 19–20. századi megítélésében – akárcsak a világ más részein, úgy Magyarországon is – a kulcskérdés az ún. reglementáció volt. Eszerint a prostitúció egy olyan szükséges rossz, amit ugyan felszámolni nem lehet, de mindenképpen teljes állami felügyelet alá kell helyezni.[1] A legfontosabb érv az volt, hogy ez a tevékenység ellenőrizhetővé váljon erkölcsi, illetve közegészségügyi szempontból. Ennek keretében egyrészt létrehozták az ún. reglementált bordélyrendszert, másrészt regisztrációhoz kötötték a kéjnők legális munkavégzését.

Ahhoz, hogy egy nő bejegyzett prostituált lehessen Budapesten, bárcáért kellett folyamodnia a fővárosi főkapitánysághoz. Ha ez megtörtént, akkor az erkölcsrendészeti ügyosztály – melynek székhelye 1908-tól az Ó utcában volt – vezetője döntötte el, hogy a folyamodó bárcát vagy igazolványt kap.

A kéjnők kategóriái

A prostituáltak társadalmi csoportja sem egy homogén közeg volt, amelynek tagjai mind ugyanolyan helyeken működtek (csak egy részük dolgozott bordélyházakban), így a rendeletek külön hangsúlyt fektettek a kéjnők egyes kategóriáinak szétválasztására, akik ennek megfelelően más-más bárcát, igazolványt vagy egészségügyi lapot kaphattak. A szabályrendeletek lassan ugyan, de reagáltak a meglévő problémákra, idővel egyre részletesebbé váltak és egyre több aspektusra tértek ki, például a kéjnők egyes kategóriáinak bővítésére vagy a bordélyházi prostituáltak védelmére a bordélytulajdonosokkal szemben. A szexuális szolgáltatást igénybe vevő férfiakat egyik szabályrendelet sem szankcionálta.

Hivatalos szabályozás előtt – az 1850-es éveket megelőzően – Szécsényi Mihály tanulmányában a prostituáltak három csoportját különböztette meg: a nyilvánosan működő és titkos prostituáltak, illetve a privát szeretők, félvilági nők. Az első pest-budai szabályozás, az 1850-es A bizottmány egészég-rendőrségi javaslata a prostitutio rendezése tárgyában [2]továbbá az 1867-es Szabályok a kéjelgés-, bordélházak- és kéjhölgyekről is csak annyiban tett különbséget a kéjnők között, hogy bordélyban vagy magánlakásban működtek-e. Bár 1850-ben már létezett a magánkéjnő kategória, nem szerették a hatóságok alkalmazni, igazán csak 1884-ben hozott Szabályrendelet a bordélyügyről (837/1884) ismerik el teljesen.[3] A fővárosi közgyűlés legközelebb két évtizeddel később, 1907 júniusában (1907/881-1008. sz. főv. rendelet – Rendelet a kéjelgésügy szabályozására) alkotott újabb rendeletet a prostitúció visszaszorítására és kontrollálására. E szerint két kategóriába oszthatók a kéjnők: egy kategóriát alkottak a magánkéjnők, ide tartoztak a bárcás és az igazolványos prostituáltak, illetve egy másik csoportot alkottak bordélyházban dolgozó örömlányok. A fővárosi rendőrkapitány 1900-ban hozott egy rendeletet (9.465/1900. sz. Rendelet a kéjelgésügy szabályozására), melyet az előző kiegészítésének szántak, de ezt a belügyminiszter 1901-ben, Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága március 20-i rendes közgyűlésén eltörölte. Ugyanis a jog-, ipari és rendészetügyi osztály tanácsosai elismerik, hogy Budapest prostitúcióügyének szabályozása nem felel már meg a fennálló különböző közerkölcsiség és a közszemérem igényeknek – illetve, hogy a rendőrség nem tartatja be őket kellő erővel –, de a rendőrkapitányságnak még sincsen joga ilyen rendeleteket kiadnia.[4] Így a következő rendelet kiadása még hat, életbe lépése pedig nyolc évet vett igénybe.[5] Ebben még tovább bővítette a rendőrkapitány a kategóriákat: két nagy, és azon belül több alkategóriába sorolta a prostituáltakat: nyilvános vagy bárcás kéjnők, ide tartoztak a bordélyházban és rendőrileg engedélyezett magánlakáson dolgozó, továbbá a futó bárcás kéjnők, akiket az különböztetett meg az utóbbiaktól, hogy nem rendelkeztek saját lakással. A másik csoportjukat az úgynevezett egészségi lappal rendelkező nők alkották, akik a prostitúciót, mint mellékfoglalkozást űzték, emiatt a személyes adataikat, lakóhelyüket a hatóságok bizalmasan kezelték.

Kéjnők kategóriái a rendeletek szerint
1867bordélyházban dolgozómagánlakáson dolgozó
1884bordélyházimagánkéjnő
1900bárcásegészségi lapos
bordélyházimagánkéjnőfutó bárcás
1907bordélyházimagánkéjnő
bárcásigazolványos

A bárca

A türelmi bárca már az 1867-es szabályrendeletben megjelenik és innentől kezdve az összes további rendelet nagy hangsúlyt fektet rá, hiszen ez volt az az engedély, amivel a kéjnők legálisan végezhették a tevékenységüket. Az 1867-es rendelet értelmében a bárcát a bordélytulajdonos tartotta magánál, de ez a későbbiekben kikerült a rendelkezésekből, ekkor a kéjnőknek kellett maguknál tartaniuk azt, hogy igazolni tudják magukat. A későbbiekben hangsúlyosabban jelent meg a magánkéjnő kategóriája és egyre kevesebben dolgoztak bordélyházban.

Már az 1867-es rendeletben leírták a bárca alapvető formai követelményeit, sőt ebben a rendeletben jelenik meg egyedüliként a ,,bordéltulajdonosnak kiadandó türelmi bárca”, melynek az illető nevét, életkorát, a lakás címét, illetve a felsorolt szabályokat kell tartalmaznia. A büntetlen előélet minden esetben feltétel volt.[6]

Egy 1902-ben kiadott rendőrségi iratminta gyűjteményben a bárcakérvényezési folyamat részletes leírásával találkozunk: elsőként kihallgatják a jelentkező nőt, hogy önszántából kívánja-e ezt tenni, ugyanakkor javasolták a nő szüleinek és az illetékes helyhatóság értesítését a szándékáról. Ezután kapott egy ideiglenes felvételi lapot, sor került az orvosi vizsgálatra, majd kiállították az orvosi és az egészségi szemlelapot. A fényképpel ellátott bárca két példányban készült, egyet kapott a folyamodó nő és egy maradt a hatóság nyilvántartásában.[7] A fényképes bárcát az 1884-es rendelet vezette be.

Ezek a bárcák már formanyomtatványok voltak, melyekhez több kitöltendő rész tartozott: elsőként a tárgyalási jegyzőkönyv és az orvosi szemlelap. Külön engedélye volt az egészségi lappal felvett nőknek, melynél sokkal több személyes adatot kellett felvennie a kikérdezőnek, mint a bárcánál: anyanyelv és más beszélt nyelvek, írni-olvasni tudás, foglalkozása, mellékfoglalkozása, mióta űzi a keresetszerű kéjelgést és hajlandó-e valamilyen tisztességes foglalkozás után nézni, élnek-e a szülei (fővárosban vagy vidéken), szült-e már gyermeket, illetve van-e élő gyermeke. Fénykép ehhez az igazolványhoz nem tartozott.[8] A bejelentett lakást a kerületnél is nyilvántartásba vették.[9]

A bárcakérelmezés fejlődése egy bürokratikus folyamat része volt, mellyel a hatóságok jóval pontosabb képet kaphattak a prostitúció – legalábbis a reglementált szexuális ipar – aktuális állapotáról, ezt támasztják alá a rendelkezésre álló iratok. Ha figyelembe vesszük, hogy valóban léteztek pontos statisztikák a kéjnők és bordélyok számát illetően a századforduló időszakából, akkor véleményünk szerint a rendszer működőképesnek mutatkozik. Thirring Gusztáv statisztikái szerint a bejegyzett kéjnők száma évről évre nőtt, ugyanakkor a bordélyházak száma 42-ről folyamatosan csökkent, majd 20 körül stagnált a századforduló után. Ezzel egyidejűleg nőtt a magánkéjnőket dolgozó nők száma és csökkent a bordélyházban dolgozóké.[10]

1912 és 1913 között – és valószínűleg az ezt megelőző és ez utáni években is – a folyamat a következőképpen nézett ki: elsőként a rendőrkapitánynál kellett jelentkezni, aki ellenőrizte az illető személyazonosságát, hogy már nagykorú-e a folyamodó és nem áll-e körözés alatt. Ezután átküldte a nőt a Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen irodájába, ahol egy kérdőívet kellett az egyesület patronessével együtt kitöltenie.

Felmerül a kérdés, hogy pontosan hogyan is nézett ki a híres-hírhedt bárca: a rendőrségi iratanyagban kb. 20 olyan türelmi bárcát találtunk az 1870-es és 1880-as évekből, amik már nyomtatott formátumúak voltak, például 1878-ból Holländer Luiza,[11] illetve 1881-ből Schwarz Mária[12] bárcáit. Ennek a kettőnek a formátuma megegyezik: előre nyomtatott lapok voltak, mely már azt mutatja, hogy gyakori és formalizált jelenségről van szó. Az adatok tartalmazták a nő nevét, működési helyét, személyleírását (termete, haj-, szem-, szemöldök- színe, illetve a különös ismertető jelek), születési helyét, korát, [családi] állapotát, valamint, hogy a kéjnő magánkéjnőként működik-e. A bárca érvényessége két hónapra szólt, hogy később ezt megújították-e nem tudjuk.

Az 1875-ben[13] készült bárcákon még nem, de az 1878-ból fennmaradt bárcán már szerepel a lap alján egy 10 pontból álló szabályzat, amit az ezzel rendelkező nőnek be kellett tartania, különben büntetést kapott. A bárca második fele az ún. orvosi szemlelap volt, amelyen a kötelező orvosi ellenőrzéseket vezette a rendőrorvos, és jelezte a vizsgálaton való megfelelést. Holländer Luiza és Schwarz Mária bárcája azért maradt fenn a rendőri anyagban, mert mindkettőjükkel probléma adódott. Előbbi nem a bejelentett lakásán működött, utóbbi pedig terhesnek bizonyult az orvosi vizsgálaton, így a szabályok szerint az engedélyét visszavonták. Sajnos nem tudjuk, hogy későbbiekben mi történt ezekkel a nőkkel, az iratanyagban nem bukkan fel többször a nevük.

bárca
bárca

1. kép. Holländer Luiza (VII. Valero utca 3.) türelmi bárcája.

(HU BFL VI.15.f. 3. 1878. július 11.)

Zselinszky Mária[14] 1884-es bárcája már kiskönyv formátumú és több adat szerepelt benne. Valószínűnek tartom, hogy a formátumok közötti változás az 1884-ben kiadott új prostitúcióügyi rendelet bevezetésére vezethető vissza, ami előírta, hogy arcképet is csatolni kell a bárcához.

A személyleírás adatai megegyeznek a korábbi adatlapéval, de már a vallási hovatartozásnak és a lakcímnek is szerepelnie kellett benne. Kilenc szabályt tüntettek fel a bárcában, eggyel kevesebb, mint ezt megelőzően, ezek kis mértékben mások, mint a korábbiakban. Az orvosi szemlelap ugyanúgy megvan, illetve, ebben már a kéjnőről készült fotónak és saját kezű aláírásának is van hely. Ebben a bárcában konkrétan nincsen aláírás, de valószínűleg ezt végül nem is váltotta ki a nő. Az engedélyt természetesen a főkapitánynak is alá kellett írnia.

bárca
bárca
bárca

2. kép. Zselinszky Mária (Népszínház utca 57.) türelmi bárcája.

(HU BFL VI. 15. f. 3. 1884. december 29.)

A nyomtatványként megjelenő türelmi bárcában a következő szabályok szerepelnek: a szállásváltoztatást 24 órán belül be kell jelenteni. Kötelező minden kedden és szombaton 1 óráig megvizsgáltatni magát a rendőrorvosnál. Az egészségi szabályokat és az óvszert rendeltetésszerűen kell használni. A bujakór kezeltetésében minden házi orvoslástól, kuruzslástól tartózkodni kell. Ha két vizsgálat között tüneteket fedez fel magán, jelentkeznie kell az orvosnál. Az utcára néző ablakokon a függönyöket mindig le kell engedni. Nem szabad az utcán csavarogni és illetlenül viselkedni nyílt ablakban és kapu alatt tilos álldogálni és csábítani. A serdülő ifjak elcsábításának tiltása csak az 1884 előtti szabályozásban szerepel, hogy ez pontosan mit takar, a leírásból nem derül ki. A bordélytulajdonosok, majd szállásadónők elleni panaszokat a főkapitánynál kell jelenteni.

A felsorolt szabályokat a rendeletek kivonatának lehet tekinteni. Ezek voltak a legfontosabb pontok, amelyeket a kéjnőknek be kellett tartaniuk: az orvosi vizsgálatra és megbetegedésre vonatkozó előírások, nyilvános viselkedésre vonatkozó szabályok, illetve az, hogy az esetlegesen őket ért sérelmeket vagy tapasztalt szabálytalanságokat hol tudják bejelenteni. Ez már azt mutatja (és már a szabályozásokban is szerepel), hogy egyrészt a hatóságok mely pontokat tartották a leglényegesebbnek, illetve a kéjnőkkel is ismertették a saját jogaikat. Ugyan nem egyértelműen, de tudták, hova kell fordulniuk. Más kérdés, hogy mennyien éltek ezekkel a jogokkal és mennyire vették a hatóságok komolyan a bejelentetéseket. Például Porga Anna azután fordult a rendőrséghez, hogy engedély nélkül eljött egy Stern nevű illető (nem tudjuk, hogy férfi vagy nő) Újpesten található bordélyából, ahonnan azért távozott, mert bántalmazták. Arra kéri a hatóságokat, hogy mentsék fel a ,,visszamenési kötelezettség” alól. Panaszt ugyan nem kívánt tenni az ügyben, mert önként ment oda, azonban rendkívül érdekes módon a bántalmazás miatt sem tett feljelentést, és úgy tűnik a rendőrség figyelmét sem keltette fel.[15] Stern neve előkerült még egy ügyben, ahol egy prostituált, Lövinger Sarolta elsődlegesen azért fordult a rendőrséghez, mert bordélyból való távozása után nem kapta vissza a cselédkönyvét, illetve megjegyzi, hogy Stern a házában dolgozó nőket egész nap bezárva tarja és bántalmazza.[16] Sajnos nem tudjuk, hogy mi történt Stern bordélyházával a későbbiekben. A két eset között két év telt el, továbbá két nő is ugyanazt nyilatkozta, tehát valószínűleg ilyen körülmények között tarthatta Stern az örömlányait.

A 19. század végén ugyanebben az iratanyagban fennmaradtak bárca meghosszabbítási kérelmek is: az illető nő megadta a személyes adatait, korát, születési helyét, vallását, hogy melyik bordélyban hol és kinél dolgozik, és mióta.[17] Amennyiben ezt megelőzően már kért bárcát, jelezte, és azt is, hogy ezt a Főkapitányságnál őrzik. Néhány esetben azt is megemlítik, hogy a cselédkönyvüket is leadták a hatóságnak. Más esetekben kifejezetten azért fordulnak a rendőrséghez, hogy ezt szerezzék vissza nekik a bordélyostól. Nem egyértelmű, hogy mikor és milyen esetben, esetleg önként kellett a bárcát leadni a Főkapitányságon, ha az illető hölgy rendelkezett ilyennel. A kérelmeken remekül észrevehető, hogy az egy bordélyban élő kéjnők ugyanazzal a sablonszöveggel fordulnak a hatóságokhoz. Ritkán szerepel rajtuk a saját aláírásuk vagy az is bizonytalan, keveset író kézre utal.

Más országokban is létezett hasonló igazolvány, amivel a prostituáltak regisztráltatták magukat. Bécsben például 1873-tól az ún. Gesundheitsbuchot kellett a regisztrált kéjnőknek magáguknál tartaniuk, ami ugyanúgy tartalmazta a személyes információikat és az orvosi vizsgálatok eredményeit. Az a nő, aki regisztráltatni akarta magát, az iratait a rendőrségen adta le, majd átesett egy orvosi vizsgálaton, ahol egy vörös kártyára felírták a nevét, ami később bekerült a városi prostituált nyilvántartásba, és ezután kapta meg az egészségkönyvét.[18] A cári Oroszországban például a bárcához hasonló lapot „sárga bilétának” (желтый билет – zsoltij bilet) nevezték. 1844-ben vezették be Szentpéterváron, majd a többi orosz város is követte a példát. Ez ugyanúgy egy engedély és egy orvosi lap volt, mely garantálta a klienseknek, hogy a nő egészséges és nem szenved fertőző betegségben. Tartalmazta a nő nevét és címét.[19]

Tehát a bárca, ami a reglementált rendszer szerves velejáróra volt, eredetileg igazolványt, nyugtát[20] jelentett, teljesen egybeforrt a türelmi bárca kifejezéssel, ami a regisztrált prostituáltak engedélyét jelentette. Léteztek természetesen a rendszeren kívül működő titkos prostituáltak is, de azokkal a jelen cikk nem foglalkozik. Ugyanakkor látható, hogy ezek áttekintése fontos része a prostitúciókutatásnak és az azokban olvasható, a kéjnőkről fennmaradt személyes információk társadalmi hovatartozásukról fontos képet festhetnek.

levél

3. kép. Bárca meghosszabbítási kérelem. (HU BFL VI. 15.f. 3. 1884. november 24.)


Levéltári források

Budapest Főváros Levéltárra (BFL)

VI. 15. f 3.      Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek iratai. Igazgatásrendészeti iratok. Iratminta gyűjtemény

Nyomtatott források

Rédey Miklós: Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt. Iratminták. Országos Központi Községi Nyomda részvény-társaság. Budapest, 1902.

,Szabályok a kéjelgés – bordelházak – és kéjhölgyekről. Pest, 1867.

Szabályrendelet a bordélyügyről (837/1884)

1907/881-1008. sz. főv. rendelet – Rendelet a kéjelgésügy szabályozására

9.465/1900. sz. főv. rendelet – Rendelet a kéjelgésügy szabályozására

Fővárosi Közlöny, 1901. március 19. 23. sz. 370–371. p.

Felhasznált irodalom

Anka 2010. Anka László: A budapesti prostitúció jogtörténete a dualizmus korában. In.: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Szerk.: Gergely Jenő–Dombovári Ádám–Manhercz Orsolya. Budapest, 2010. 51–65. p.  
Bernstein 1995. Laurie Bernstein: Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia. Berkeley, 1995. https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft9199p2dt;query=;brand=ucpress (utolsó letöltés: 2023. június 13.)  
Szécsényi 2017.   Szécsényi Mihály: Rosszéletű nőszemélyektől a bordélyházakig. A prostitúció első szabályozása/reglementációja Pesten és Budán 1850-ben. In.: Sic Itur Ad Astra 66. sz. (2017) 117–155. p.  
Új magyar etimológiai szótár   https://uesz.nytud.hu/index.html
Völgyi 2020. Völgyi Réka: Az utcaszögletek mártírjai. Prostituáltképek a XX. század eleji Budapesten. Clio Műhelytanulmányok 2020/1.  
Wingfield 2017. Nancy M. Wingfield: The World of Prostitution in Late Imperial Austria. Oxford University Press, 2017.

 


[1] Anka 2010. 51. p.

[2] Szécsényi 2017. 9–10. p.

[3] Anka 2010. 55. p.

[4] Fővárosi Közlöny 1901. március 19. XII. év. 23. sz. 370–371. p.

[5] 1907/881-1008.sz. főv. rendelet – Rendelet a kéjelgésügy szabályozására

[6] Anka 2010. 61. p.

[7] Rédey 1902. 126. p.

[8] Rédey 1902. 127–128. p.

[9] Uo. 129. p.

[10] Völgyi 2020. 76. p.

[11] BFL VI.15.f. 3. 1878. július 11.

[12] BFL VI.15.f. 3. 1881. augusztus 1.

[13] BFL VI.15.f. 3. 1875.

[14] BFL VI.15.f. 3. 1884. december 29.

[15] BFL VI.15.f. 3.1876. május 20.

[16] BFL VI.15.f. 3. 1878. október 1.

[17] BFL VI.15.f. 3. 1884

[18] Wingfield 2017. 20–21. p.

[19] Bernstein 1995. 2022. p.

[20] Bárca. Új magyar etimológiai szótár. (https://uesz.nytud.hu/index.html?uuid=a3b54e6a-7590-1014-8655-f6dd518faf98 utolsó megtekintés: 2023. június 13.)